Witcher

שלום עולם

סשן מס. 1

כל סיפור מוכרח להתחיל היכן שהוא. סיפור זה מתחיל במרתף של מחסן בעיירה דילנג'ן בממלכה הקטנה של ברוג על גדות נהר היארוגה. הוא מתחיל כאשר שלושה ניצולים פוקחים עיניהם ומגלים לתדהמתם זירת פשע מעוררת חלחלה – גופות אדם כבולות באזיקי מתכת לשולחנות המקובעים לרצפת אבן מתפוררת. הניצולים העייפים מצליחים להשתחרר מכבליהם ובכוחותיהם הדלים בורחים ממעבדת המוות. כיצד הגיעו להימצא במצב בה נורא, אפוסי כוחות, מחוסרי הכרה? זאת טרם גילו. מדוע דווקא הם ניצלו וגורל שאר האנשים הגבולים נטה לרעה? שאלות אלו ועוד רבים עתידים לצוף בראשם, אך באותו הרגע של כאב ויאוש, האינסטינקט הראשוני הוא של הישרדות.
ברחוב הסואן הם מגלים כי העיירה נמצאת במצב בכי רע, סיטואציה נפוצה עד מדי באזורים מוכי מלחמה, וכי קהל רחב מתאסף בכיכר השוק על מנת להאזין לנאומו האחרון של איש מסתורין עטוף ברדס. הגיבורים המותשים למדים על האיום הנתפס של כוח הקסם, על הצרות שנגררו למפתן דלתם בעקבותו, ומתחילים לפתח מודעות לצרות אין ספור אשר מעיקים על חייהם של תושבי עיירה קטנה זו.
עם בוא הערב הגיבורים מבינים כל עליהם למצוא מחסה, אך רק הגורל יכל להביא לכך שמבין כל המקומות בהם יכלו להסתתר בדילנג'ן – גיבורינו יפרצו דווקא לביתו של סופר צנוע, לביתי שלי.

Comments

Joearth

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.