Witcher

מחסה בשימוש

סשן מס. 2

הרחובות השוממים של דילנג'ן בשעת לילה עשויים לספק תחושת ביטחון כוזב לאלו המשוטטים בה באין מפריע. אך חסרי הבית למדו בדרך הייסורים כי אפילו בתוך חומות העיירה נחבאות סכנות באפילה ועל כן, באופן דומה כמעט לאבולוציה של יצורים בטבע, כל נפש חייה בדילנג'ן מצאה לעצמה מחסה להימצא בו במהלך שעות העוצר, ואלו שלא… טוב, הזכרתי רק נפשות חיות.
וכך הגיבורים שלנו נתקלו בצמד נערים, באורי וסקיפ, אשר מצאו נחמה בבית נטוש ומחוסם אשר סיפק להם הגנה מפני עולם החוץ, ובסם אבקתי לבן אשר סיפק להם הגנה מפני עולם הפנים. באותו הזמן באותו המרתף הקודר ממנו נסו הגיבורים רק לפני שעות אחדות צצו סימני חיוניות. מתוך שחור נצחי ללא גבולות וחסר תחשובה הפציע נקודה בודדת של אור, ובתוכה מוכל גן שלם, שמיים וארץ, חי ודומם, צומח ומתפורר, עונג וייסורים. מרתף המוות התעורר לחיים.
בבוא העת, כל היצורים אשר שכבו בשולחנות הניסויים עתידים להיפגש בשנית, הם עתידים לגלות מה מייחד אותם בעולם שכבר רווי גיוון, ואת טבע הכוחות שפועלים לאחדם. אך עד אותו היום, גיבורינו עשויים לחשוב כי זהו מקרה ולא יותר מזאת אשר הביא אדם שישי לתור מחסה בביתי ולפגוש את חבריו למרתף העינויים.
בני אדם בהיותם צאצי בהמה טרם ליטשו את מכלול הכישורים השכליים המאפשרים דו קיום חסר תנאים, ועל כן, כאשר שישה יונקים טורפים זרים תחומים בחלל צר יחדיו, רק נס יכול למנוע מדם להישפך.
וכך, התאחדו רביעיית שפני הניסיונות אשר גיבשו באופן שרירותי זהות משותפת, גברו על הנערים המסוממים ושדדו אותם, ולאחר ליל מנוחה, עזבו את הקן ויצאו להמודד עם הניסיונות שבדרכם.
במהרה הם ילמדו כי נדבות הינם מותרות בעולם שבו כולם חיים בחוסר, וכי לוח המודעות המקומי מכיל שפע הזדמנויות אשר רק מחכות לאדם הנכון להיתקל בהן ולנצלם. על כן יצאו הגיבורים אל הדרך הראשית המובילה אל מחוץ לעיירה, ושמו מטרתם לפגוש את מירה העשבונאית.

Comments

Joearth

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.